Vi har sedan januari utfört en hel del grundläggning på storhogna, närmare bestämt 7st. Arbetet fortlöper och det är totalt 14st grunder beställda av samma kund. Samtliga husgrunder är belagda med vattenburen golvvärme, och till vissa av dem har slutkund beställt tillhörande garage till som kommer gjutas innan inflyttning.
i skrivande stund har i även börjat med tre stycken husgrunder på vemdalsskalet där det sedan skall byggas tre parhus med soutterängvåning.

2021 är så gott som helt fullbokat, men det finns några mindre luckor i höst/vinter om det skulle vara intressant!

 

Grundläggning storhogna

Husgrund under uppbyggnad

Pumpbil

Denna dag gjöt vi 3 st identisk husgrunder på storhogna, samtliga med betong från Hede Betong.

Formsättning

Denna jaktfalk 170 är armerad och klar för betong.

Grund

Gjuten husgrund på storhogna

Utsättning

Utsättning på storhogna för kommande grundarbeten.