Här har vi utfört markarbete för grundläggning av en souterrängbostad med tillhörande garage i Vemdalen. Nu har vi återvänt för markåterställning samt uppgrundning av infart samt parkeringsytor.